САМОСТАЛНА СЈЕДИЊЕНА СЛОБОДНА СОЛИДАРНА

С Р Б И Ј А

 

АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ

 

 

П О З И В

 

ДРЖАВЉАНИМА, ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА И

ГРАЂАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Н А   Н А Р О Д Н И   С К У П   З А

 

РАЗРЕШЕЊА

 

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

 

И ПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ АНЕ БРНАБИЋ

 

И ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПОШТОВАЊА

УСТАВА И ЗАКОНА И ОД ВЛАСТИ

 

ПРЕД НАРОДНОМ СКУПШТИНОМ У БЕОГРАДУ

 

У СУБОТУ 15. СЕПТЕМБРА 2018. ОД 12:00 ДО 14:00

 

ПРИЈАВА СКУПА ВЛАСТИМА: (24.08.2018, 28.08.2018) 3/4.09.2018 

 

ИСПРАВКА ПРИЈАВЕ СКУПА ВЛАСТИМА

БЕЗ ПЕЧАТА ВЛАСТИ: 09.09.2018

СА ПЕЧАТИМА ВЛАСТИ: 10.09.2018

 

ЛЕТАК ОПШТИ 11.09.2018

   

ЛЕТАК С ТЕКСТОМ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ И

ПРЕДЛОГА ДЕКЛАРАЦИЈЕ  11.09.2018

 

 

ТОК, ОДЛУКА И ДЕКЛАРАЦИЈА ОДРЖАНОГ НАРОДНОГ СКУПА 15.09.2018. КОД ДОМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У БЕОГРАДУ ПОДНЕТО ВЛАСТИМА

текст: 17.09.2018 

филм у деловима: 20.09.2018 

 

СТИЛИЗАЦИЈА МИРОЉУБА ШОВИЋА: 24.09.2018 

 

 

ФИЗИКА, СИСТЕМИ, УПРАВЉАЊЕ

PHYSICS, SYSTEMS, CONTROL

John Kennedy 31/15
Belgrade, NA 11070

ph: 381628399551
fax: NA
alt: 38166067408

Copyright 2014 САМОСТАЛНА СЈЕДИЊЕНА СЛОБОДНА СОЛИДАРНА СРБИЈА. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo

John Kennedy 31/15
Belgrade, NA 11070

ph: 381628399551
fax: NA
alt: 38166067408